Disclaimer

Helder over onze informatieverstrekking

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van  Recruitify Talent Network B.V. (t.h.o.d.n. "Uitzendbureau SkyHire" en "SkyHire").

Merkenrecht

'SkyHire' en 'Uitzendbureau SkyHire' zijn een wettig gedeponeerde handelsnamen en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Uitzendbureau SkyHire.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Uitzendbureau SkyHire aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Uitzendbureau SkyHire niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van skyhire.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Uitzendbureau SkyHire aangeboden informatie, vacatures, opdrachten, prijzen, prijsopgaven of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens

Op sommige webpagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel gedeeld met partijen waarmee Uitzendbureau SkyHire samenwerkt, om de sollicitatie of aangevraagde dienstverlening correct te verwerken. Dit gebeurt om de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen of om de gewenste dienstverlening te kunnen ontvangen van Uitzendbureau SkyHire. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele (nieuwe) ontwikkelingen rondom Uitzendbureau SkyHire of de website skyhire.nl. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mail

E-mails verzonden door Uitzendbureau SkyHire (haar medewerkers) en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan, en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. transmissie van het bericht, verzoekt Uitzendbureau SkyHire u de verzender hiervan op de hoogte te stellen middels een antwoord op het betreffende bericht of de e-mail. SkyHire sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele verplichtingen. Een verplichting wordt slechts per post verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd.

Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bronnen afkomstig. Ten aanzien van de juistheid aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

Door Uitzendbureau SkyHire gedane aanbiedingen per e-mail zijn geldig voor 24 uur vanaf verzending, tenzij uitdrukkelijk door Uitzendbureau SkyHire anders schriftelijk opgenomen, en worden te allen tijde uitgevoerd conform onze Algemene Voorwaarden.

Mijn SkyHire

Via deze website kunt u een persoonlijk account (ook wel: Mijn SkyHire) aanmaken. Hiervoor wordt u gevraagd (persoons)gegevens aan te leveren bij Uitzendbureau SkyHire. Uitzendbureau SkyHire is niet aansprakelijk voor foutieve data en aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van het foutief verwerken van (persoons)gegevens. Uitzendbureau SkyHire garandeert niet dat de data in Mijn SkyHire actueel is. Voor de meest actuele data, dient u per e-mail contact op te nemen met Uitzendbureau SkyHire, via: info@skyhire.nl.

Verstrek enkel persoons(gegevens) die openbaar vindbaar zijn. Uitzendbureau SkyHire kan niet garanderen dat Mijn SkyHire niet inzichtelijk is voor derden. Indien u een account heeft aangemaakt, kunnen (door SkyHire geselecteerde) organisaties/werkgevers uw gegevens inzien en zien of u al dan niet openstaat om te solliciteren.

Slotverklaring

Op onze dienstverlening zijn te allen tijde onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Uitzendbureau SkyHire anders bevestigd. Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen / voorwaarden tegenstrijdig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, blijft het overige onverminderd van toepassing.

Voor het laats bijgewerkt op:
1/3/2021